• STRÁNKA ŠKOLY

     • Pre aktuálne informácie a oznamy sledujte našu domovskú www stránku (teraz sa nachádzate v časti Žiacka knižka) www.gymmoldava.sk.

   • Kontakty

    • Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou
    • skola@gymmoldava.edu.sk
    • 0554602138
    • Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou
  • Fotogaléria

   • Fotoalbum školy
   • koniec školského roka