• 2 % z dane

          • Oznamujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku venovať 2% dane z príjmu prostredníctvom rady rodičov našej škole, že svoje Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane (tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy: https://gymmoldava.sk/dokumenty/20192020/dan2percenta2019.pdf) spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov môžete zaniesť osobne na príslušný daňový úrad alebo poslať poštou na adresu školy. Ďakujeme!!