• Okrem aktivít zameraných na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti moderného vyučovania, sme školský vzdelávací program rozšírili o extra hodiny, v ktorých naši pedagógovia za pomoci moderných didaktických pomôcok s využitím inovatívnych a atraktívnych foriem vzdelávania rozvíjajú u žiakov čitateľskú, matamatickú, finančnú a prírodovednú gramotnosť.
  • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
  • Už od roku 2010 je naša Jazyková škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR, ako súčasť Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou.
 • Aktuálne

  novinky

   zatiaľ žiadne údaje